Bruk terrenget for å dele opp hagen i ulike soner med levegger og gjerder i PVC.

Del hagen opp i ulike soner med utgangspunkt i terrenget med levegger og gjerder i PVC.
De siste årene har trendene i hagen og uterommet gått i retning av å dele hagen opp i ulike soner bygget med utgangspunkt i terrenget.

Velger du produkter i PVC fra Vindex får du et flott utseende og minimalt vedlikehold. Deler du opp hagen i ulike soner får du et mer spennende uterom som egner seg til ulik bruk.

Denne måten å tenke på står i motsetning til hvordan mange gjorde det tidligere. Da var det mer vanlig å støpe fundamenter for å jevne ut høydeforskjeller og å lage store terrasser eller verandaer.

Hvordan soneinndelingen i hagen skal være, er både avhengig av hva du selv ønsker og hvordan tomten ser ut. Det er eksempelvis noe annet å dele inn i soner på en flat tomt kontra en skrånende eller kupert tomt. Uansett hvordan tomten din ser ut og hvilke ønsker du har, kan det lønne seg å ta i bruk levegger for å ramme inn de ulike delene av uterommet.

Ved å bruke levegger kan du både skjerme for vinden der det er nødvendig, samtidig som de gir et fysisk skille og hindrer innsyn. Et tips kan også være å velge en levegg der klatreplanter kan vokse. Da får du en blomstrende og ekstra dekorativ i blomstringssesongen. Dersom du har en stor terrasse, kan du også bruke dem til å dele opp i ulike soner på selve terrassen.

Blir en levegg for dominerende, kan du også dele opp og avgrense ved å sette opp gjerder. Et gjerde er normalt sett en god del lavere enn en levegg, men kan likevel gi god skjerming dersom spilene står forholdsvis tett. Mange velger dessuten å bruke en kombinasjon mellom gjerder og levegger. Da får du en sammenhengende konstruksjon der noen av gjerde-elementene er byttet ut med levegger. Et gjerde er selvsagt også den beste måten av avgrense mot nabotomten eller en vei.

Vindex levegg i hage

Stort utvalg av vedlikeholdsfrie materialer som letter hverdagen

Hos Vindex produserer vi gjerder og levegger i PVC, et materiale som både er holdbart og vedlikeholdsvennlig. Det vil si at du slipper det velkjente vedlikeholdsarbeidet du får dersom du velger tradisjonelle produkter i tre. Det eneste vedlikeholdet som kreves med PVC, er en vask fra tid til annen.

Generelt har PVC svært gode egenskaper til bruk i det norske klimaet. Våre produkter er både utviklet, produsert og testet under tøffe værforhold i havgapet ved Hustadvika. Velger du PVC-produkter fra Vindex kan vi love deg at du aldri mer trenger å bruke fritiden din på skrape og male gjerdet eller leveggen.

Over tid har ikke PVC-produkter fra Vindex utfordringer med falming, gulning eller oppsprekking. Vi kan vise til flere eksempler der våre produkter er like fine som nye til tross for at de har stått ute siden midten av 80-tallet. Den suverene holdbarheten og de gode egenskapene gjør at vi gir hele 20 års garanti på våre gjerder og levegger.

Våre gjerder og levegger finnes i en rekke ulike design og utforminger.  Ved hjelp av avanserte tegneprogrammer og CNC-fresemaskiner kan vi dessuten skreddersy produktene akkurat slik du ønsker. Det er svært nyttig dersom du skal montere et gjerde eller en levegg i skrånende terreng eller i andre typer omgivelser der det normalt sett er vanskelig å følge terrenget. Felles for alle produkter er også at de er enkle å montere selv.

Bruk terrenget for å dele opp hagen i ulike soner med levegger og gjerder i PVC
Bruk terrenget for å dele opp hagen i ulike soner med levegger og gjerder i PVC

Del gjerne innlegget