Rekkverk, gjerder og levegger i PVC er vedlikeholdsfrie, brannhemmende og miljøvennlige

Brannhemmende gjerde i PVC
Hos Vindex produserer vi blant annet gjerder, rekkverk og levegger i PVC. Vi som jobber med PVC til daglig møter ofte på en del misforståelser eller feiloppfatninger, og én av dem er at PVC er brannfarlig. Det stemmer ikke i det hele tatt.

Er ikke brannfarlig

Hovedingrediensen i PCV er nemlig salt, som er brannhemmende i seg selv. Dermed er PVC vanskelig å sette fyr på i utgangspunktet. Det er ikke dermed sagt at det ikke kan brenne, men det skal litt til. Gassene som slippes ut når PVC brenner er heller ikke noe farligere enn gasser som slippes ut når andre vanlige bygningsmaterialer brenner, og det brukes ikke farlige stoffer som bly eller kadmium i produksjonen. Dessuten er det verdt å merke seg at materialet vil slutte å brenne så snart flammekilden fjernes. PVC er med andre ord er et naturlig selvslukkende materiale.

Kan dempe brannspredning

Et materiale som har gode brannegenskaper er viktig i seg selv, men betydningen av det blir enda større ettersom vi bygger og bor stadig tettere. Det medfører at branner som oppstår vil kunne spre seg vesentlig fortere til andre hus og leiligheter, blant annet via rekkverk i tomtegrensen eller levegger mellom terrasser og balkonger.

En særlig utfordring er dessuten campingplasser, der det ofte er svært tett mellom beboerne. Her har det vært en rekke branner og branntilløp de siste årene og vi ser at campingplasser landet rundt stiller stadig flere brannkrav. Her vil bruk av rekkverk og levegger i PVC kunne ha en positiv effekt på risikoen for brannspredning dersom ulykken skulle være ute.

Vedlikeholdsfritt

PVC har mange gode egenskaper, og en av de viktigste er at det er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Uansett hva det utsettes for, vil ikke materialet forringes eller ha behov for skraping og oppmaling for å holde stand. Både regn, snø, saltholdig sjøluft og stekende sol er lett match for PVC, og hos Vindex kan vi blant annet vise til at sprosser montert på midten av 1980-tallet fremdeles er like fine som den dagen de ble montert.

Ved å velge produkter i PVC får du ganske enkelt et materiale som tåler det norske klimaet, uten at du trenger å gjøre noe annet vedlikehold enn å vaske over i ny og ne. Du skal også merke deg at det er et miljøvennlig valg da PVC kan resirkuleres flere ganger uten at kvaliteten på materialet blir dårligere.

Brannhemmende rekkverk i PVC
Brannhemmende rekkverk i PVC
Del hagen opp i ulike soner med utgangspunkt i terrenget med levegger og gjerder i PVC.

Lurer du på noe rundt våre produkter, er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig prat. Vi har forhandlere og selgere i store deler av landet og stiller gjerne opp på en befaring for å se hvordan vi kan løse akkurat dine behov på en best mulig.

Del gjerne innlegget